Pravidla ochrany soukromí Za účelem plnění smlouvy, zpracováváme následující údaje, které jsme od zákazníka získali na základě provedené objednávky: Jméno a příjmení zákazníka (případně název firmy včetně IČ) Adresu zákazníka Kontaktní telefon E-mail Účelem zpracování těchto údajů je: Uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí identifikační údajů není možné uzavřít smlouvu a Vaši objednávku tak vyřídit. Zasílání obchodních sdělení (novinky, akce) Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, pokud jsou údaje zpracovávány za účelem plnění smlouvy, v případě marketingových účelů do odvolání souhlasu. Vaše osobní údaje předáváme pouze společnostem, které se podílejí na dodání zboží, případně těm, které nám zajišťují účetní služby. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, dále právo vznést námitku proti zpracování údajů, právo na přenositelnost údajů a také právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (písemně nebo elektronicky). Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje, které zpracováváme, považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s Nařízením 2016/679 Sb. Odesláním objednávky na našem e-shopu potvrzujete, že jste se jako zákazník seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo podmínky měnit, aktuální verze je vždy zveřejněna na internetových stránkách. V Praze dne 5.8.2018

Designed by webSnadno.net | ©2012 silverstein.cz | Powered by Panavis v2.8 & QC